HABERLER

YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL YAYINEVLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TRABZON ÖRNEĞİ (The Place and Importance of Local Publications in Local History Research: Trabzon Example) Serander Yayınevi tarafından üretilen kitaplar hakkında Prof. Dr. Nedim İpek tarafından kaleme alınan makale "YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL YAYINEVLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ:TRABZON ÖRNEĞİ" adıyla History Studies'in Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Makaleye erişim: https://www.historystudies.net/dergi/yerel-tarih-arastirmalarinda-yerel-yayinevlerinin-yeri-ve-onemi-trabzon-ornegi202103f0ccd9d.pdf...
Tüm Haberler

YAZARLARIMIZ

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ

2006 yılından itibaren yılda iki sayı olmak üzere Trabzon’da yayımlamaya başladığımız hakemli ve akademik nitelikli “Karadeniz İncelemeleri Dergisi” 2011 yılı baharında 10. sayısıyla okuyucularla buluşmuştur.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi; sahip olduğu coğrafi konumu ve enerji kaynaklarıyla dünyanın ilgi odağı haline gelen Karadeniz havzasının tarihi, sosyolojisi, coğrafyası, edebiyatı ve mimarisi hakkında söyleyecek sözü ve tezi olanlara Türkiye’den ve Trabzon’dan seslenmeyi amaçlamaktadır.