Yirminci Yüzyıl Başlarında TRABZON’DA YAŞAM

Mesut Çapa & Rahmi Çiçek

sosyal-yasam

Tarih araştırmalarının son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı alanlardan biri olan sosyal tarih; bir toplumun tarihsel süreçteki gelişim ve değişimini ele alarak bu kavram ve değerlerin zamanla hangi alanlarda ve hangi amaçlarla kullanıldığını incelemektedir. Bu alan daha çok, kurum ve kuruluşların biçimlendirdiği resmi tarih (başka bir deyişle siyasi tarih) yerine bireylerin gündelik yaşamlarının ele alınarak toplumsal yaşamın işlendiği alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi üzerine yaptıkları araştırmalarla tanınan Mesut Çapa ve Rahmi Çiçek tarafından uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda hazırlanan bu kitap, binlerce yıllık bir geçmişe sahip bulunan Trabzon’un yakın tarihine ışık tutma ihtiyacının ürünüdür. Kitap; verdiği bilgilerin çeşitliliği, ayrıntıları ve anlatım zenginliği ile ele aldığı dönemi olabildiğince aydınlatacak bilgiler içermektedir. Tiyatrosundan sinemasına, basınından spor kulüplerine, mahallelerinden cadde ve sokaklarına, giyim kuşamdan eğlence hayatına, belediye seçimlerinden imar ve altyapı sorunlarına, ulusal kurtuluş mücadelesi veren Müdafaa-i Hukuk cemiyetinden Perukarlar (Kuaförler) cemiyetine, ulusal amaçlı miting ve toplantılardan bayram kutlamalarına, fabrika ve ticarethanelerden lokanta ve terzihanelere, eğitim-öğretimden kentin asayişine, memleket hastanesinden ebelik, hemşirelik gibi diğer sağlık hizmetlerine kadar ele aldığı değişik konularda verdiği ayrıntılı bilgilerle Trabzon’da kent yaşamının nasıl şekillendiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Satın Al