SOSYAL BİLİMLERDE 2020 GÜNDEMİ Türkiye ve Doğu Karadeniz

SOSYAL BİLİMLERDE 2020 GÜNDEMİ Türkiye ve Doğu Karadeniz

adlı kitap Serander Yayınevi tarafından Elektronik Kitap olarak yayımlandı.

 

Kitap, 1-4 Temmuz 2020 tarihinde Trabzon’da düzenlenen Sempozyum (Bilgitoy)’da sunulan tebliğleri içermektedir. Sempozyumda sunulan tebliğler yazarları tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve birer kitap bölümü olarak buraya konulmuştur. Kitapta 24 makale bulunmaktadır. Bunların yarısına yakını, Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi, bugünü, ekonomisi, toplumu ve kültürü ile ilgilidir. Geri kalanlar da genel sosyal bilimlerle ve doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’nin diğer bölgeleriyle ilgili bölümlerdir.