YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL YAYINEVLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TRABZON ÖRNEĞİ (The Place and Importance of Local Publications in Local History Research: Trabzon Example)

Serander Yayınevi tarafından üretilen kitaplar hakkında Prof. Dr. Nedim İpek tarafından kaleme alınan makale

“YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YEREL YAYINEVLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ:TRABZON ÖRNEĞİ” adıyla History Studies’in Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Makaleye erişim:

https://www.historystudies.net/dergi/yerel-tarih-arastirmalarinda-yerel-yayinevlerinin-yeri-ve-onemi-trabzon-ornegi202103f0ccd9d.pdf