TRABZONLULUK KİMLİĞİ: BİR ŞEHRİN RUHU

Bayram Sevinç

bayram-sevinc

Trabzon, bir söylem olarak anlatılan kentler içinde istisnai bir yere sahiptir. Kendine has bu konumu, ona yönelik aidiyet biçimlerinin de istisnailiğini üretir. Bu bağlamda son dönemlerde dikkat çeken önemli söylemlerden biri, Bize Her Yer Trabzon’dur. Ortaya çıkışı temelde Trabzonspor’la ilgili olan ve ‘bize deplasman yok’ başat anlamını taşıyan bu söylem, kuşatıcı bir betimleme gücü ve göçle yoğrulan Trabzonluluğun, kentle olan organik bağın kolektif bellek ağı üzerinden mesafelere rağmen korunmasını önceleyen modeli dolayısıyla kısa zamanda spor sloganını aşan bir kullanıma sahip olmuştur. Bu gözlemden yola çıkan elinizdeki araştırmada, temelde Bize her yer Trabzon söyleminin Trabzon’da yaşayanlar tarafından hangi anlamda kullanıldığı ve Trabzonluluğun nasıl bir metaforla betimlendiği saha çalışmasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır.

Satın Al