Trabzon Tarihi Bibliyografyası

Yüksel Küçüker

359623_2

Sosyal bilimlerde yapılacak olan araştırmaların niteliği, bu konuda çalışacak olanların literatür bilgisinin zenginliği ve ortaya çıkacak eserin kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu anlamda bibliyografya çalışmaları, belli bir konuda var olan çalışmaları bir bütün olarak içerdikleri için araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamakta, bilgiye erişimi de hızlandırmaktadır.
KTÜ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Yüksel Küçüker tarafından Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan Trabzon Tarihi Bibliyografyası adlı bu kitap, hem kent tarihine, hem de bu konuda emek veren bilim adamlarına ışık tutacak niteliktedir.

Satın Al