Trabzon’un İşgalinden Harşit Savunmasına Birinci Dünya Harbinde Karadeniz

F. Rezzan Ünalp

F. Rezzan Ünalp ön kapak

Tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış olan Karadeniz bölgesinde Birinci Dünya Harbi sırasında yaşanan olaylar yakın dönem Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu kitapta Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Harbine girişi ile birlikte harp süresince Karadeniz bölgesinde yaşanan muharebeler, nizami birlikler, milis güçler, sivil halkla birlikle Türk Ordusunun vermiş olduğu karşı mücadele, Rus işgalinin bölgede yarattığı tahribat, Ruslarla işbirliğine giren Rum ve Ermeni çetelerin bölgedeki eşkıyalık faaliyetleri, Türk-Müslüman halkın işgal süresince mecbur kaldığı göç hareketi ve işgalden kurtuluş ele alınmaktadır. Tüm bunların dışında çalışmayı değerli kılan husus, bölgeye ilişkin daha önce yayımlanmış kitaplarda yer almayan askeri istihbarat/casusluk faaliyetlerine arşiv belgelerine dayanılarak ilk defa yer verilmiş olmasıdır.

Bu eserin hazırlanmasında her seviyeden ve farklı çevrelerden okuyucunun ilgisini çekmesi maksadıyla anlatımların yalın, sade ve akıcı olmasına özen gösterilmiştir.

Yakın Dönem Türk Tarihi ve Askeri Tarih konularında yaptığı araştırmaları ve çalışmalarıyla tanınan F. Rezzan ÜNALP’i, “Trabzon’un İşgalinden Harşit Savunmasına-Birinci Dünya Harbinde Karadeniz” adlı bu eserle okuyucusuyla buluştururken, Millî Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla gerek Birinci Dünya Harbi’nde ve gerekse Milli Mücadele döneminde vatan uğrunda hayatlarını feda eden komutan ve askerlerimizi, Karadeniz’in tüm kahraman evlatlarını minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.