Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar TRABZON VE ÇEVRESİ

Osman Emir

osman-emir-trabzon-ve-cevresi-on-kapak

Eskiçağda Trabzon ve çevresi (Prehistorik Dönemlerden Roma Dönemine Kadar) adlı bu çalışma: Tarih öncesi dönemlerden Roma dönemi kadar Trabzon ve çevresinde aktif rol oynayan halkların siyasi, sosyal ve kültürel yaşantılarına değinmenin yanı sıra, bunları Karadeniz’in o kendine has coğrafyasıyla birlikte antik kaynaklar ve arkeolojik verilerle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  Bu sayede kentin eskiçağ tarihine örtülen karanlık perdenin bir parça aralanacağı ve bölgenin eskiçağ tarihi hakkında ortaya konulan yanlış değerlendirmelerin sebep olduğu bilgi kirliliğinin de azalacağı kanısındayız.