Türk Modernleşmesi Sürecinde TRABZON HALKEVİ

İbrahim Azcan

trabzon-halkevi

İbrahim Azcan tarafından hazırlanan kitapta; Cumhuriyeti kurduktan sonra hızla gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel devrimlerle Modern Türkiye’yi yaratmak için büyük çaba sarfeden Mustafa Kemal Atatürk’ün, kültür ve sanat etkinliklerini ülkenin en ücra köşesine kadar ulaştırmak amacıyla 1932 tarihinde kurduğu Halkevlerinin başarılı bir örneği olan Trabzon Halkevi anlatılmaktadır. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Halkevlerinin kuruluşu, ikinci bölümde Gelişmesi anlatılarak konu hakkında okuyucuların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Trabzon Halkevini konu alan kitabın üçüncü bölümünde; Trabzon Halkevinin açılışı, Sosyal ve Kültürel Hayata Katkısı irdelendikten sora Trabzon Halkevinin Çalışmaları adlı bölümde halkevinin 9 şubesi tek tek ele alınarak işlenmiş, yapılan çalışmalar en ince ayrıntılara kadar değerlendirilmiştir. İyi bir arşiv araştırması ve belge derlemesi üzerine kurulan kitapta, Trabzon’un bir sanat ve kültür kenti olduğunu, bu damarın izlenmesiyle bütün açıklığıyla anlamak mümkün olacaktır. Trabzon Halkevi’nin, kentte bugün bile gerçekleştirilemeyen birçok sanatsal etkinliği gerçekleştirdiğini ve özellikle de kırsal kesime ulaştırmış olduğu görülmektedir.

Satın Al