FATMA İLE KODAN: Yürek Burkan Bir Aşkın Belgeseli

Zehra Topal & Ali Mesut Birinci

fatma ile kodan kapak

Bu eser, XIX. yüzyılın sonlarında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir köyde, farklı dinlere mensup iki gencin arasında yaşanan aşkı, bu aşkın doğurduğu sonuçları, bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı anlatmaktadır. Başka bir ifadeyle Osmanlı Millet Sistemi içinde aynı köyde yaşayan farklı cemaatler arasındaki sosyal ve kültürel ilişkiye, bir Müslüman kızın Hristiyan bir gençle evlenmesinin cemaatler arasında yarattığı gerginliğe ve bu durumun mahkeme sürecindeki seyrine ışık tutmaktadır.
İnsanın yaşamında, içerisine doğduğu toplumun, kültürün ve dini kimliğin ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Satın Al