Görele Kazası Nüfus Defteri

Feridun M. Emecen & Ayhan Yüksel

gorele-kazasi-nufus-defteri-on-kapak

Batı’da olduğu gibi bugün Türkiye’de de yerel tarihe, aile tarihine ve şecere/soyağacı çalışmalarına olan ilgi gün geçtikte artmaktadır. Kimlik meseleleriyle de bağlantılı gözüken bu husus, yapılan mahalli çalışmalarla bir bakıma kayıt altına alınmakta ve geleceğe küçük de olsa ailevi bir miras bırakmayı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap Giresun’un Görele kazasının bu anlamda veriler sağlayan Nüfus Defteri’nin neşri ve değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu defter ile birlikte bugün idarî teşkilatta ayrı birer kaza merkezi olan Eynesil’in ve Çanakçı’nın da nüfus kayıtları yer almaktadır. Bu çalışmayı Görele’deki ailelerin soyağaçlarını ortaya çıkarması, idarî ve sosyal açıdan hane reisleri, çocukları, askerlik durumu, ailelerin nereden geldikleri-nereye gittikleri, akrabaları, yaşları, ailenin sosyal statüsü, eşkâli gibi tarihi bilgileri sergilemesi, en az 200-250 yıllık geçmişe ışık tutması önemli kılmaktadır.

 

Satın Al