Materyalizm ve Ahlak

Kenan Sarıalioğlu

materyalizm-ve-ahlak

Felsefeci-şair Kenan Sarıalioğlu tarafından kaleme alınan kitapta yazar; insanların birbirine olumsuz tavırlarla yaklaştığı, sevginin, barışın, ahlakın budalaca özlemler sayıldığı, her türlü insansal ilişkinin çözülmeye yüz tuttuğu günleri yaşadığımız bugünlerde yüzyılların oluşturduğu “hümanizma” anlayışı, diğer bir deyişle insanlık sevgisinin insanlığı saplanmakta olduğu bu karanlıktan kurtarıp kurtaramayacağı sorusuna yanıt arıyor ve çağımızın önemli bir felsefe çığırı olan materyalist felsefenin insansal özünün ne olduğunu bilimsel bir yaklaşımla ahlaksal sorunları irdeliyor. Yazar amacını ; “onsuz edemeyeceğimiz insan sevgisine, barışa, kardeşliğe, ahlaksal eylemlerimize, kısacası insansal özümüze felsefi bir temel bulabilmek” olarak ifade ediyor.