Milli Mücadele Döneminde TRABZON’DA MUHALEFET

İsmail Akbal

trabzonda-muhalefet

Milli Mücadele yıllarında , Anadolu’da en karmaşık ilişki ve mücadelenin yaşandığı il Trabzon`dur. 1918 -1923 yılları arasında ; Adem-i Merkeziyetçilerden Bolşeviklere ,Enverciler ve Teşkilat-ı Mahsusacılardan Pontusçulara ,Hilafet ve Saltanatçılardan Cumhuriyetçi Ankara Hükümeti yanlılarına kadar çeşitli güç odaklarının mücadelesine sahne olan Trabzon’da TBMM Hükümeti ancak 1923 başlarında kontrolü ele alabilmiştir.Öyle ki ; Envercilerle Ankara Hükümetinin Trabzon ‘daki güç ve egemenlik mücadelesi 1922 yılında bir gensoru ile TBMM gündemine bile taşınmıştır.

Dikkatle bakıldığında bu süreç ,Cumhuriyetin ilanıyla belirginleşen ,Hilafetin kaldırılmasından sonra siyasal örgüt haline gelen ve bir şekilde günümüze kadar süren bir iktidar mücadelesinin varlığına işaret eder.Bu mücadele gücü ve önderliği kaybedenler .Cumhuriyeti ve temsilcilerini milli egemenlik , milli irade,demokrasi, özgürlük söylemleriyle etkisiz kılmaya çalışmaktadır.

Bu kitap ;Milli Mücadele döneminden günümüze kadar süregelen siyasi tartışmalara önemli yanıtlar içermektedir.

Satın Al