Klasik ve Ortaçağ Dönemlerinde Karadeniz ve Kafkasya

Mehmet Tezcan

mehmet-tezcan-kapak-on

Bilindiği gibi Karadeniz ve Kafkasya, uygarlık tarihi boyunca Doğu-Batı ilişkilerinde hem ticaret, hem de göç yollarının ana güzergâhlarından biri olması nedeniyle stratejik bir önem arz etmiştir. Ortaçağ’da İpek Yolu’nun, Yakınçağ’da ise transit ticaret yolunun en işlek güzergâhlarından birine ev sahipliği yapan Karadeniz ve Kafkasya coğrafyası, dünya siyasetinde döneminin küresel aktörü olmak isteyen güçler tarafından çeşitli mücadelelerin merkezi olmuştur. Bununla birlikte, bu bölgelerin Klâsik ve Ortaçağ dönemlerine ilişkin Türkçe literatürde oldukça sınırlı çalışma bulunmaktadır.

Bu alanın az sayıdaki uzmanlarından biri olan Mehmet Tezcan’ın kaleme aldığı bu çalışma, Pontos, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Moğol uygarlıklarının Doğu-Batı ilişkisi ve ticareti bağlamındaki mücadeleleri incelemekte, bu süreçte Karadeniz ve Kafkasya hinterlandında yaşananları Trabzon odaklı bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Çalışma, bu niteliğiyle dönemin ve alanın Türkçe literatürüne önemli katkı sağlamaktadır.