İsmet Zeki Eyuboğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri

Gülşah Yılmaz

ismet zeki eyüboğlu kapak

İsmet Zeki Eyuboğlu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme adlı çalışma Türk edebiyatının birçok alanında eser vermiş olan İsmet Zeki Eyuboğlu’nun yaşamı, sanat anlayışı ve eserlerini incelemektedir. Bu çalışmada İsmet Zeki Eyuboğlu’nun Türk edebiyatındaki yerini saptamak ve sanatçıyı bilim dünyasına tanıtmak amaçlanmaktadır.

Çalışmada sanatçının biyografisi ve sanat hayatı dışında eserlerinin sınıflandırılması, tanıtılması, kısmî değerlendirmesi ve süreli yayınlardan elde edilen yazılarının açıklamalı dizini yer almaktadır.

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken sanatçıyı farklı edebiyat cereyanları ve ideolojilerin bulunduğu bir dönemde yaşamış olmasına karşın belli bir topluluğa dâhil değildir. İsmet Zeki Eyuboğlu, Türk edebiyatındaki eski-yeni çatışmasını kendi içinde ele alıp birçok türde eser ortaya koyarak güçlü bir sanatçı kimliği gösterir. Soyut değil gerçekçi bir çizgide toplumu bilinçlendirmenin yanı sıra toplumla özdeşleşen eserler ortaya koyduğu söylenebilir.