Tarih Boyunca Vezirköprü

İbrahim Tellioğlu

Tarih Boyunca Vezirköprü

Vezirköprü, Karadeniz bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Hititlerin dini merkezi olan Nerik, ilçeye bağlı Oymaağaç köyündedir. Romalılar zamanında önemli bir kasaba haline gelen Vezirköprü Selçuklular zamanından beri bir Türk kasabası olarak gelişimini sürdürmüştür. Selçukluların yıkılmasından sonra Taşanoğlu beyliğine merkez olan ilçe Osmanlı hâkimiyeti devrinde büyük bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. Günümüze kadar ilçede varlığını sürdüren tarihi eserler Vezirköprü’yü açık hava müzesi haline getirmiştir. Elinizdeki bu kitap bölge uzmanı bilim adamlarının Vezirköprü’nün tarihi gelişimini ortaya koymaya çalıştıkları bir eserdir.