VII-X. Yüzyıllarda Güney Kafkasya’da İslam Hakimiyeti

Mehmet Çog

guney-kafkasya

Kafkasya bölgesi ilkçağlardan itibaren güçlü devletlerin ve medeniyetlerin çekim alanı olmuştur. Güney Kafkasya ise Ortaçağdan itibaren Roma, Bizans, Sasani ve Emevi ile Abbasi gibi İslam devletleri için gerek Jeopolitik önemi, gerekse iktisadi kaynakları bakımından kolayca vazgeçilemeyecek bir saha olmuştur. Güney Kafkasya’da İslam egemenliğinin tarihi süreci, Müslümanların Ermeni, Gürcü ve diğer Kafkas toplumlarıyla ilişkileri, Güney Kafkasya Müslümanlar için neden vazgeçilmezdi. Bu çalışmada söz konusu sorular farklı bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Satın Al