Bozkırın Sönmeyen Ateşi AFGANİSTAN

Serdar Kalfa

afganistan

11 Eylül 2001’de A.B.D’ ye karşı düzenlenen ve dünya medyasında yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendirilen bin yılın terör saldırısı ile yeniden dünyanın gündemine oturan Afganistan, aslında 20. YY’ da İngiltere, Sovyet Rusya ve A.B.D. gibi dünya devi ülkelerin soğuk savaş mücadelelerine sahne olmuş, Orta Asya’nın güneye açılan kesişme noktasında yer alan çok önemli bir ülkedir. Günümüz toplumunun da bu ülke hakkında pek kapsamlı bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. 7 Ekim 2001 günü A.B.D. tarafından Sınırsız Özgürlük Operasyonu adı altında Afganistan’a karşı başlatılan askeri operasyon ve sonrasında A.B.D, İngiltere ve komşu ülkeler Pakistan, Hindistan gibi ülke-lerin bugünkü politikalarının nasıl şekillendiğini ve gerekçelerini daha iyi anlayabilmek; 11 Eylül sonrası aktif bir dış politika izleme gerekliliği hisseden Türkiye’nin geçmişteki Afganistan politikasının ne olduğu, Afganistan’da etnik kimliğin önemi ve çeşitliliği, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal sebepleri ve dönemin Orta Asya Rus politikaları, S.S.C.B’nin yıkılmasını mü-teakip bölgedeki petrol boru hattı mücadelesi, 11 Eylül öncesi Usame bin Ladin-Taliban ve A.B.D. ilişkisi gibi pek çok konu ve sorunun cevabı çalışmanın hazırlanmasında belirleyici unsur olmuştur. Bu kitapta, 11 Eylül’e varan süreçteki gelişmeler ve Sınırsız Özgürlük Operasyonu sonrası dünya devletlerinin günümüz Orta Asya politikalarının nasıl şekillendiğinin sebeplerini açıklayabilmek için gerekli cevaplardan bir kısmını bulmak mümkündür.