MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU hayatı, hatıratı ve Trabzon’un Yakın Tarihi

Mehmet Öksüz & Veysel Usta

tarakcioglu

20.yüzyılın başlarında kendini yetiştiren genç kuşağın en büyük kaygısı çökmekte olan imparatorluğu kurtarmaktı. Bu fedakâr kuşak kaçınılmaz olan bu süreci durduramadı. Fakat mücadele azminden kopmayarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî enkazından ulusal bir onur taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurabildi. Mustafa Kemal’in liderliğindeki bu kadro, bu onurlu mücadeleden sonra Çağdaş Türkiye’yi oluşturmanın gayreti içerisine girdi. Bu ideal, ancak müspet bilimin uygulanacağı eğitimle gerçekleşebilirdi.
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu bu idealizmin neferlerinden biridir. O, Millî Mücadele Dönemi’nde Trabzon özelinde bir toplum önderi olarak, Cumhuriyetin kuruluş ve yapılandırılma sürecinde Türkiye genelinde bir eğitimci olarak üzerine düşen görevi yerine getiren bir kişidir. Özellikle 1930’lu yıllar boyunca Üçüncü Genel Müfettişlik Maarif Müşavirliği sırasında bütün enerjisini, Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Artvin, Ağrı, ve Erzincan illerinde millî ve çağdaş Türk eğitim sisteminin altyapısını kurmak için sarf etmiştir. 1946-1960 yılları arasında ise, taşıdığı idealizmi siyaset kurumu aracılığıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Trabzon milletvekili sıfatıyla sürdürmeye çalışmıştır. Bu dönemde Atatürk’ten aldığı ilhamla, Ankara’nın doğusundaki ilk üniversite olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluş kanununu hazırlaması (1955), onun eğitimciliğinin ve idealizminin en zirve noktasıdır.
Elinizdeki bu kitap; yalnızca bir biyografiyi değil, aynı zamanda Cumhuriyet döneminin siyaset, eğitim, kültür ve cemiyet hayatına ilişkin bir kesitini de okurlarına sunmaktadır.

Satın Al