URKİYE: Muhacirlik Büktü Benim Belimi

Hasan F. Güngör

urkiye

Birinci Dünya Savaşı, dönemin küresel güçlerinin dünyayı kendi emperyalist emellerine uygun şekilde yeniden biçimlendirmek için yapılmış bir paylaşım savaşıdır. Bu savaşın en ağır bedellerinden birini hiç kuşkusuz Osmanlı Devleti yaşamış ve savaşın sonunda dağılmıştır. Bu savaşta Osmanlının Kafkas Cephesi’nin çökmesi, Rusların Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin bir kısmını işgal etmesiyle sonuçlanmıştır. Vilayat-ı Şarkiye’de yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman Türk’ün Rus işgaline uğrayan bölgelerden ayrılıp Anadolu’nun batısına doğru sonu belli olmayan bir maceraya atıldıkları muhacirlik trajedisi de bu şekilde başlayacak ve izleri kuşaklar boyu sürecek iki yıllık süre sonunda yüzbinlerin yaşamını yitirmesiyle son bulacaktır.
Sürmeneli bir ailenin muhacirlik öyküsünün anlatıldığı bu kitapta, tarihin tanıklık ettiği ancak bir türlü kaydetmediği bu trajedinin küçük bir kesitini, Urkiye ve ailesinin başından geçenleri bulacaksınız.

Satın Al