Doğu Karadeniz Eşkıya ve Kabadayıları

Yaşar Küçük

dogu-karadeniz-eskiyalari

Kabadayılık, daha çok feodalitenin egemen olduğu tarihsel süreçte varlığını sürdüren önemli bir sosyolojik olgudur. Aslında bir tür yasadışılığı ifade eden kabadayılık, yasaların adil bir şekilde uygulanamadığı kimi dönemlerde toplumsal bir işlev gürmüş olmalıdır ki, bazı kabadayılar halk kahramanı olarak değerlendirilmişlerdir. İşte bölge tarihimiz için 19. yüzyıl, yani Osmanlının merkezi otoritesinin bozularak taşraya egemen olamadığı, ayan ve eşrafın halk üzerinde keyfi yaptırımlar uyguladığı dönem, kimi eşkıya ve kabadayıların öne çıkmasına neden olmuştur. Yaşar Küçük, bu önemli sosyolojik vaka’yı Doğu Karadeniz Bölgesi açısından titiz bir incelemeye tabi tutmuştur. Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon havalisinde yaşamış ancak halka malolarak destanlaşmış eşkıya ve kabadayılar hakkında yorucu bir saha araştırması yaparak derlemeler yapmış ve dönemin bu ilginç simalarını okuyucularıyla buluşturmuştur. Aslında bir kısmını şahsen olmasa da türkülerden ve öykülerden tanıdığımız şahsiyetlerin destanlaştığı kitapta; Micanoğlu’ndan Gadiruğu’na, İskele Kahyası Yahya’dan Şişmanoğlu’na değin ilginç anekdotlar yeralmaktadır.

Satın Al