Ulahlar ve Rumlar

Ahmet Yadi & Mucize Ünlü

Ulahlar ön kapak

Osmanlı Devleti’ndeki yüzyıllarca süren millet sistemi Fransız İhtilaliyle birlikte yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle bozulmuştur. Bundan sonraki süreçte Fener Rum Patrikhanesine bağlı olan özellikle Bulgarlar ve Ulahlar kendilerinin ayrı millet olarak kabul edilmesi için çaba sarfetmişlerdir. Bulgar millî bilincinin uyanışı ve oluşumu neticesinde ilk olarak Fener Rum Patrikhanesinden ayrılan Bulgarlar 1870’te Bulgar Eksarhlığını kurdular. Bunun üzerine Ulahlar da kendi dillerinde ayin ve eğitim yapabilmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Özellikle II. Abdülhamid döneminde Romanya kendi milletinden gördüğü Ulahları korumak adına Osmanlı Devleti ile diplomatik temaslarını sürdürmüştür. Ancak Patrikhane, Ulahların ayrı bir millet olarak tanınmasını, kendi dillerinde ayin yapmalarını ve eğitim görmelerini istememekteydi. Hatta nüfus defterlerine Ulah olarak kaydedilmelerine bile karşıydılar. Bunun üzerine Rum papaz ve metropolitler baskı yapmışlardır. II. Abdülhamid döneminde Ulah ve Rum çatışması daha geniş bir boyut kazanmıştır. Romanya’nın da girişimlerinin katkısıyla Ulahlar 1905 yılında Osmanlı Devleti tarafından millet olarak tanınmıştır. Bu kitap Ulah ve Rumlardan bahseden çeviri bir eser üzerine hazırlanarak okuyucuya sunulmuştur.

Satın Al