Şair-i Mahir Trabzonî Emin Hilmi Efendi

Ahmet Hilmi İmamoğlu

emin-hilmi-efendi

Emin Hilmi Efendi, 1831’de Trabzon’da doğup 6 Ekim 1884’te İstanbul’da ölmüş olan 19. yüzyılda Trabzon’un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biridir. Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı’nın da dedesi olan Emin Hilmi Efendi, Trabzon’da Divan Katibi olarak başladığı görevini daha sonra Meclis-i Kebir üyeliği ve Ordu ile Gümüşhane Kaymakamlığı gibi önemli görevlerle sürdürmüştür. Tanzimat Dönemi Osmanlı modernleşmesinin Trabzon’daki uygulayıcılarından biri olan Emin Hilmi Efendi, doğduğu yerden ayrılmak istemeyen bir Trabzon sevdalısı olduğu için Erzurum Defterdar Yardımcılığı görevini kabul etmeyerek Trabzon Vilayeti Mebtubi Muavinliğinin yanında Vilayet Gazetesi muharrirliğini de üstlenerek sürdürmeyi tercih etmiştir. I. Meşrutiyet dönemi Meclis-i Mebusanında Trabzon milletvekili seçilerek Meclis’in kapatılmasına kadar siyaset adamı olarak görev yapmış, bu süre içinde padişah II. Abdülhamit’in teveccühünü kazandığından milletvekilliği görevinden sonraki yaşamını sarayda sürdürmüştür. Nesrinin güçlü olmasına rağmen asıl şöhretini Divan Edebiyatı alanında kazanan Emin Hilmi Efendi, aynı zamanda basılmış bir Divan sahibidir.
Ahmet Hilmi İmamoğlu’nun hazırladığı bu kitabın, çoğu yerel olmak üzere çeşitli olaylara dair yazılmış tarih kasidelerini içermesi, onu, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi Trabzon’una ait olayları anlama konusunda tarih bilimine de katkı sağlar nitelikte kılmaktadır.

Satın Al