İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle MİLLİ MÜCADELE

Mehmet Okur & Murat Küçükuğurlu

milli-mucadele

20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dünyanın en büyük emperyalist gücü olan İngiltere’nin, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanarak paylaşılmasındaki rolü bilinmektedir. Mehmet Okur ve Murat Küçükuğurlu tarafından hazırlanan bu kitapla İngiliz emperyaliminin; Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşmasıyla Osmanlı toprakları için öngörülen paylaşım projesinin hayata geçirilmesi amacıyla İstanbul hükümetlerini de baskısı ve kontrolü altına alarak Kuva-yı milliyecilerin ve önderi Mustafa Kemal’in önünü kesmek için neler yaptıkları, yine kendi istihbarat raporlarına dayanarak bütün çıplaklığıyla ortaya konulmaktadır. Kitapta yeralan belgeler; özellikle de Damat Ferit Paşa başkanlığındaki İstanbul hükümetlerinin Anadolu hareketini ortadan kaldırmak üzere ne tür planlar yaptıklarını, hatta gaflet, dalalet ve hıyanet içinde bulunduklarının ibret vesikası niteliğindedir. Toplumların belleği olarak da tanımlanan tarihin; gerekli dersi çıkarmayanlar için nasıl bir tekerrür alanı olduğunun da belgesi olma özelliği taşıyan kitap, özellikle günümüz dünyasında ABD emperyalizminin küresel diktatörlük girişimlerinin hayata geçirilmek istendiği süreçte özel bir önem arzetmektedir.

Satın Al