Prof. Dr. Hikmet Öksüz’e Armağan

Ahmet Köksal & Veysel Usta

Hikmet öksüz ön kapak

Elinizdeki kitap Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ’e, öğrencileri, dostları ve meslektaşlarının 35. yıl armağanı olarak hazırlanmıştır. ÖKSÜZ, gerek nitelikli bilimsel çalışmaları, gerekse eğitimci ve yönetici özellikleriyle Türk akademisine kıymetli hizmetler vermiştir. Kendisinin başta Türk Dış Politikası, Balkanlar, Göçler, Ermeni Meselesi, Pontus Sorunu ve Trabzon Tarihi olmak üzere modern dönem Türk tarihi alanında bilimsel çalışmaları mevcuttur.

Ülkemizdeki armağan kitap geleneğine yeni bir halka ilave eden bu kitapta öncelikle altı adet hatıra yazıya yer verilmiştir. Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ’ün eserlerinin listesinin ardından adeta bir tercüme-i hâl mahiyetinde, onun bireysel ve bilimsel yaşam serüvenine dair önemli ipuçları sunan bir mülakat bulunmaktadır. Otuz üç yazıdan müteşekkil olan akademik armağan çalışmalar ise iki bölüm halinde sunulmuştur. Makaleler ilk olarak Siyaset, Uluslararası İlişkiler, İdeoloji; sonrasında Kültür, Ekonomi, Sosyal Yaşam, Eğitim başlıkları altında toplanmıştır. Yazılar ülkemizin farklı üniversitelerinden bilim insanlarına ait olup, sosyal bilimler merkezli olarak farklı temalarda hazırlanmıştır.

Bilim ve sanat takdir görmediği yeri terkeder” düsturundan hareketle tertip edilen bu eserin bilim dünyasına katkı sağlamasını dileriz…