Tarımsal Ormancılık

Devlet Toksoy & Mahmut Bayramoğlu

Tarımsal ormancılık ön kapak

 

Artan ve çeşitlenen insan ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan arazi (toprak), kıt ve kısa sürede arttırılması çok zor bir üretim faktörü olmasının yanı sıra pek çok sektörün rekabet ettiği ve paylaşmakta da sorun yaşadığı bir kaynak konumundadır. Aynı rekabet tarım ve ormancılık sektöründe de görülmektedir. Dolayısıyla rekabet halinde olan sektörlerin aynı arazi parçasını birlikte kullanabildikleri sürdürülebilir uygulamalar gerçekçi çözümler olarak dikkat çekmektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde kaynakların sürdürülebilir kullanımı için geliştirilen ciddi önerilerin başında tarımsal ormancılık (Agroforestry) uygulamaları gelmektedir. Tarımsal ormancılık; tarım, hayvancılık, ormancılık ve ekonomi gibi değişik bilim dallarını ilgilendiren, bu nedenle de çok disiplinli açılardan incelenmesi gereken bir çalışma alanıdır. Türkçe literatürde, bu eksende yapılmış kapsamlı çalışmalar istenilen düzey ve miktarda değildir. Hazırlanan kitabın bu anlamda katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.