Osmanlıların Kuzey ve Doğu Seferlerinde SAVAŞ VE TRABZON

Temel Öztürk

savas-ve-trabzon

Askerî tarih çalışmalarında sefer hazırlıkları ve cephe gerisindeki hayatın araştırılmasına yönelik çalışmalar devletlerin siyasî ve sosyo-ekonomik güçlerinin tespiti açısından dikkat çekicidir. Bu yönde Karlofça Antlaşması’nın öncesi (1680-1690) ve sonrası (1723-1746) gibi iki önemli döneme işaret eden bu çalışma lojistik faaliyetlere ve bilhassa kendi alanında bir ilk olarak, bir kentin savaş dolayısıyla etki ve etkilenme sürecine ilişkin meseleleri aydınlatma yönünde önemli sonuçları ortaya koymaktadır. Böylece çalışma içerisinde tespit edilen bulgular askerî lojistik faaliyetlerin yürütülmesi açısından özelde Trabzon, ama genelde Osmanlı Devleti hakkında doyurucu bilgiler sunmaktadır. Zira bu eserde Trabzon üzerinden sefer lojistiği ve askerî seferlerin cephe gerisindeki halkın günlük hayatına etkileri açık bir şekilde ortaya konulmuştur

Satın Al