Seçimler ve Değerler

Aynur Köse & Mustafa Yılmaz

skapak

“Özgürlük Türk halkının gözünde sadece bir sözcükten ibaret değildir.Adam yerine konma, karnı doyma, esaretten kurtulma” anlamlarıyla donatılmış bol meyve veren bir ağaçtır. Hem halkın susuzluğunu giderecek, hem de karnını doyuracaktır.

Demokratik yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan siyasal seçimlerde, seçmenin tercih ve kararlarının neye göre belirlendiği konusu, cevaplanması gereken önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların tercihlerinde ve kararlarında değerler, tutumlar, inançlar gibi pek çok faktör etkilidir. Bu bağlamda insanların her eylemi, her kararı ve her tercihi bir değere işaret eder.

Bu düşünceden yola çıkan ve değerlerin, siyasal kararlar üzerinde ne denli etkili olduğunu araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, Türkiye’de sıklıkla uygulandığı gibi yakın tarihte yapılması planlanan bir seçime ilişkin niyetleri ve eğilimleri ölçmeye yönelik bir araştırma değil, gerçekleşmiş davranışın nedenlerini değerler çerçevesinde ele alarak siyasal tercihlerde etkili olan değer repertuarlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir analiz yapılmıştır…

 

Satın Al