IV. Haçlı Seferi ve Trabzon

Fatma İnce

1

Tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış olan Karadeniz bölgesinde Birinci Dünya Harbi sırasında 1204 Nisanı’nda İstanbul’un Latinlerin eline geçmesinden sonra Bizans toprakları üzerinde Latinler ve Grekler tarafın-dan birçok devletçik kuruldu. İstanbul’un işgali sonucunda Bizanslı unsurların Anadolu’da kurduğu İznik Devleti ve Trabzon Rum Devleti 1204 yılından sonra Bizans tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Her iki devletin de amacı Latinleri İstanbul’dan çıkararak Bizans’ı yeniden ihya etmekti. Ancak bu amacı İznik Devleti gerçekleştirebilecektir. Komnenoslar tarafından Doğu Karadeniz’de kurulan hane-danlık, hakimiyeti boyunca çevresindeki Türk siyasi teşekküllerinin yanısıra Moğollar, Bizans İmparatorluğu ve Papalık başta olmak üzere birçok devletle ilişki kurmak suretiyle bölge-deki varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında ortadan kaldır-dığı Komnenoslar, Bizans’ı yeniden ihya etme gayesine asla ulaşamamıştır.