Giresunlu Sarıalemdaroğulları: Bir Aile Tarihi

Ayhan Yüksel

Sarıalemdaroğulları-Ayhan Yüksel

Bu kitap, devletin temsilcisi Trabzon’daki valiye borç para verebilecek kadar servete sahip, yaptığı hayır eserleriyle ‘kapıcıbaşılık’ rütbesiyle taltif edilen Giresunlu Sarıalemdaroğlu ailesinin tarihidir. Sarıalemdaroğlu ailesi incelemeye çalışılırken yazılı ve sözlü kaynaklardaki bilgiler, literatürde yer alan kayıtlar ve arşivlerin taranmasıyla ilk defa gün yüzüne çıkan bilgiler harmanlanmış, ailenin etkin isimleri Hacı İsmail Ağa Kaptan ve İzzet Kaptan ile başlayan, Ahmet Faik Efendi ve ahfadıyla devam eden süreç günümüzle de bağlantı kurularak belgelerin ışığında verilmiştir.

Ailenin yeniden banisi oldukları Hacı Mittad Camisi, Gemiler Çekeği Camisi, Çınarlar Camisi, Şeyh Kerameddin Camisi, Hoca Hanım Çeşmesi yanında Rüşdiye Mektebi ve şehrin simgelerinden Köprülü Han gibi mabed ve yapılarla Giresun’un sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer edinmiş olan Sarıalemdaroğlu ailesinin tarihi bu alandaki çalışmalara örnek teşkil edecektir.