Ayhan Yüksel

1 Şubat 1951 tarihinde Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tirebolu’da, liseyi Trabzon’da, yüksek okulu İstanbul Ticarî İlimler Akademisi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda Tirebolu: 1 Numaralı Şer’iyye Sicili (Tahlil-Çevriyazı) adlı çalışması ile lisansüstü programını tamamladı. Özellikle Giresun ve yöresi üzerinde çalışmaları yoğunlaştı. Çeşitli mahalli gazete ile Türk Dünyası Araştırmaları, Tarih ve Toplum, Türk Kültürü Araştırmaları, Osmanlı Araştırmaları gibi akademik dergilerde yazıları yayınlandı, katıldığı sempozyumlarda araştırma sonuçlarını tebliğ olarak sundu. Prof.Dr. Faruk Sümer’in Tirebolu Tarihi (1970) eserinin yazımında, Giresun, Tirebolu ve Espiye belediyelerinin düzenlediği sempozyumlarda düzenleme komitesinde ve yayın kurulunda yer aldı. ESERLERİ: 1-Giresun Tarihi Yazıları, 1. bs., İstanbul 2002, 2. bs. 2003, 3. bs. 2007. 2-Tirebolu: Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1788-1858), İstanbul 2003. 3-Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879-1909) Osmanlı Döneminde Tirebolulu Memurlar, İstanbul 2004. 4-Doğu Karadeniz Araştırmaları, 1. bs. İstanbul 2005, 2. bs. 2009. 5-Sicill-i Ahval Defterlerine Göre (1879-1909) Göreleli Memurlar, İstanbul 2005. 6-Tirebolu’dan Simalar: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Değerlerimiz, İstanbul 2005. 7- Tirebolu: Tarih-Kültür-Spor Yazıları, İstanbul 2008. 8-Tirebolu Kazası Nikâh Kayıtları (1861-1906), İstanbul 2008. 9- Giresun Tarihinden Sayfalar, İstanbul 2009. 10- Geçmişten Günümüze Tirebolulu Denizciler, İstanbul 2010. 11.Bir Aile Tarihi: Göreleli Müftü Hüseyin Müştâk Efendi ve Ailesi.  

Yazarın Kitapları