Rahmi Çiçek

Ordu’da doğdu.1983 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Enstitüsünde 1985 Yılında Yüksek Lisans ve 1991 yılında doktora çalışmalarını bitirdi. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tarih eğitimi alanı ile Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Kastamonu ve Trabzon Vilayetlerini konu alan çeşitli akademik ve popüler tarih dergilerinde ve sempozyumlarda sunularak yayınlanmış otuzun üzerinde çalışması bulunmaktadır.