Bayram Sevinç

1977 yılında Bingöl’de doğdu. Sırasıyla, Gazi Üniversitesi Kırşehir MYO İşletmecilik Bölümü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini 2005 yılında Günümüz Türkiye’sinde Hıristiyanlaşma ve Türk Misyonerler başlıklı teziyle tamamladı. 2009 yılında Türkiye’de Dinlerarası İlişkiler ve Süreç Yapıları isimli teziyle aynı enstitüden doktor unvanıyla mezun oldu. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik mesleğini icra eden yazar, 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. unvanıyla öğretim üyeliğine atanmış olup hâlen aynı kurumda görevini sürdürmektedir. Yazar’ın Hıristiyan Olan Türkler ve Türk Misyonerler (İz Yayıncılık, 2009) ve Diyalog ve Korku: Postmodern Bir Dilemma (İz Yayıncılık, 2012) adında yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Uzmanlık alanı din sosyolojisi olan yazarın islamofobi, misyofobi, dinler arası diyalog, siyasal İslam söylemi ve postmodernizm ve din çerçevesinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.