Lokman Erdemir

1975 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir Karşıyaka’da, lisansı Marmara Üniversitesi’nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Islahat ve Yenileşme Hareketleri” adlı tez ile 2001 yılında yüksek lisans, “Sebep ve Sonuçları ile Çanakkale Savaşları (Sosyal Tarih Açısından)” adlı tez ile de 2008 yılında doktorasını bitirdi.

2010 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne, 2012 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 2012-2015 yılları arasında Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı.

Başta Çanakkale Muharebeleri olmak üzere çeşitli konularda kitap çalış-maları olan yazarın çeşitli akademik ve popüler dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Bulunla birlikte yazarın muhtelif radyo ve televizyon programları bulunmaktadır. Birçok bilimsel araştırmaya da danış-manlık yapmıştır.