Mesut Çapa

Ordu’da doğdu. Ortaöğrenimini Bandırma Şehit Süleyman Bey Ortaokulu ve Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.
1985 yılında Ankara Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Mesut Çapa, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Doktoradan sonra öğretim görevliliği kadrosuna atandı. Enstitü kadrosunda bulunduğu yıllarda, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersleri verdi.
Ekim 1990 tarihinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent ünvanıyla atandı. Bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında Doçent ünvanını kazandı. Eylül 1997’de Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna atandı.
Fatih Eğitim Fakültesi’nde göreve başladığı tarihten itibaren lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte olan Prof. Dr. Mesut Çapa, aynı zamanda Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Mesup Çapa’nın Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi tarihi ve Trabzon’la ilgili yayınlanmış bir çok makale ve kitapları bulunmaktadır.
Mesut Çapa evli ve iki çocuk babasıdır.
Yayınlanan Kitapları
Pontus Meselesi, Trabzon ve Giresun’da Milli Mücadele, (Ankara 1993).
Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, (Trabzon 1998).
Faik Ahmet Barutçu, (Trabzon 1998).
Milli Mücadelede Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, (Veysel Usta ile) (Trabzon 1995).
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, (Veysel Usta ile) (Trabzon 1997).