İbrahim Tellioğlu

15.04.1972 tarihinde Samsun’da doğ-muştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini bu şehirde tamamladıktan sonra, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarihi bölümünü kazanmış ve aynı bölümden 1993 yılında mezun olmuştur. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalı Ortaçağ Bilim dalında başladığı yüksek lisansını 1996 yılında tamamlayarak bilim uzmanı olmuştur. 2002 yılında ise İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim dalında, Prof. Dr. Salim CÖHCE danışmanlığında “Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler” konulu tezini tamamlayarak bilim doktoru unvanı almıştır.
06. 04. 2006 tarihinde Genel Türk Tarihi Bilim alanında doçent, 2011 yılında profesör olan İbrahim TELLİOĞLU, halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Karadeniz ve Kafkasya tarihi konusunda araştırmaları devam eden Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU’nun Osmanlı Hâkimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler adlı kitabının 2004’te ilk, 2007’de ikinci baskısı Serander Yayınları tarafından yapıldı.