Mücahit Kaçar

1980 yılında Batman’da doğan Mücahit Kaçar, İlk ve Orta öğrenimini Bitlis’te tamamladıktan sonra 1999 senesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydoldu. 2003 yılında mezun olduğu bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Yüksek Lisans programından “Fuzûlî ve Şeyh Gâlib’in İslâmi Kaynaklı Sözler Bakımından Karşılaştırılması” isimli teziyle 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2010 yılında “İbni Kemâl Dîvânı’nın İncelenmesi (Nazım Bilgisi – Belâgat – Üslûp ve Dil Özellikleri - Muhtevâ)” isimli teziyle tamamladı. KTÜ Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan ve Eski Türk Edebiyatı alanında yayımlanmış çeşitli makale ve bildirileri ile Hadîkâtü’l-Fünûn, Gurretü'l-Beyzâ ve Şerîfî Dîvânı (Sadık Yazar’la birlikte) isimli kitapları bulunan Mücahit Kaçar, evli ve iki kız babasıdır.  

Yazarın Kitapları