Mehmet Tezcan

1960 yılında Mersin iline bağlı Silifke ilçesinde doğdu. İlkolkulu köyde, Orta ve Lise öğrenimini Silifke’de tamamladı. 1978 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden “Yenisey Türk Kitabeleri” adlı Lisans Tezi ile 1982 yılında mezun oldu. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde Arş. Gör. olarak göreve başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in danışmanlığında başladığı “Eski Türklerde Damga” adlı Yüksek Lisans tez çalışmasını, Hocanın vefatından sonra Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Enver Konukçu yönetiminde sürdürerek 1991 yılında tamamladı. “Kuşanlar Tarihi (Yüeh-chih’lardan Kuşanlara” adlı Doktora çalışmasını ise aynı SBE’nde yine Prof. Dr. Enver Konukçu yönetiminde 1996 yılında tamamladı. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’ne Yrd. Doç. olarak atanan Tezcan, aynı Fakültenin muhtelif Bölümlerinde İslamiyetten Önce Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Medeniyeti Tarihi, Uygarlık Tarihi, İslâm Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi gibi Lisans derslerinin yanısıra bazı Yüksek Lisans dersleri de verdi. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalına atandı. 2007 yılında Doçent olan Tezcan, halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir. İslâmiyetten Önceki Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri gibi Lisans derslerinden başka Türk Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, İlkçağ Tarihinin Kaynakları ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarihi gibi Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de vermektedir. Yurtiçinde ve dışında, başta Türk Tarih Kurumu Kongreleri ve PIAC toplantıları olmak üzere birçok kongre ve sempozyumlara katıldı. Çalışma alanı olan Kuzey Hindistan tarihi ve Kuşanlar, Akhun ve Eftalitler, İpek Yolu, Roma İmparatorluğu döneminde Karadeniz Bölgesi ve Doğu ile Ticaret, Pontos Krallığı, Bizans İmparatorluğu döneminde Sasanilerle ilişkiler, Moğol İmparatorluğu döneminde Karadeniz Bölgesinde ticaret, Trabzon’un Eskiçağ ve Ortaçağda ticaretteki yeri, Tarihte Türk – Ermeni ilişkileri ve Armenia bölgesi, Asya Hunları (Xiongnu) ile Çin ilişkileri, Eski Türklerde Budizm, Eski Türklerde ve Moğollarda Damga hakkında Türkçe, İngilizce ve Rusça bildiriler sundu. Bu alanlarda yayınlanmış birçok makaleleri de mevcuttur. İngilizce ve Rusça bilmekte olup üç çocuk babasıdır.  

Yazarın Kitapları