İsmail Akbal

1974 yılında Aksaray’ın Eşmekaya Kasabası Bezirci köyünde doğdu. İlköğrenimini Bezirci’de, liseyi Konya’da tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi programından mezun oldu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalından Siyasal Katılımın Bir Boyutu Olarak Siyasal Etkenlik Duygusu (The Sense of Political Efficency) isimli teziyle Yüksek Lisans; 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim dalında 1919-1923 Yılları Arasında Muhalkif Kimliği İle Trabzon isimli teziyle de Doktora derecesini aldı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi tarafından Köln Üniversite-si’nde araştırma yapmak üzere görevlendirildi. 1998-2004 yılları arasında Ankara Üni-versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2004 yılın-dan beri Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölü-münde öğretim üyesi olarak görev yapan Akbal, 2005 yılında Yardımcı Doçent oldu. Türk siyasal hayatı, siyaset bilimi, toplum psikolojisi, siyaset psikolojisi, Osmanlı’da gazete reklamcığı ve Doğu Karadeniz tarihi üzerine bir çok bilimsel yayını, sempozyum bildirisi ve panel konuşması mevcuttur. Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Kişiliği, İstihbarat Örgütleri ve Teşkilat-ı Mahsusa, Türk Dili ve Kültürü, Ermeni Sorunu gibi konularda konferanslar verdi, Tv programlarına katıldı. Birçok yerel gaze-tede toplumsal sorunlar üzerine köşe yazısı yazmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları