Hasan F. Güngör

Gümrük Muhafaza Memuru Dursun Ali Güngör (Feyzioğlu) ile Urkiye Güngör (kızlık soyadı: Temelli)’ün son evlâdı olarak, 1922 yılında Trabzon-Sürmene’de doğdu. İlkokulu Sürmene Merkez İlkokulu’nda okudu. Ortaokula Rize’nin Pazar ilçesinde (1937/38) devam ederken, devlet parasız yatılı sınavını kazanınca, öğrenimine devam etmek üzere Kars Lisesi’ne gönderildi. 1943/44 yılında mezun oldu. Yedek subay olarak 1945-1947 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. 1948 yılında Ankara’da Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi tarafından açılan memuriyet sınavını kazanarak, memur statüsü altında bu daireye giren Hasan F. Güngör 1950 yılında Federal Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği nezdinde sekreter olarak tayin edildi. Alman halkının bir sevgi ifadesi olarak Latince “Alma Mater Bonnensis” diye adlandırdıkları Bonn Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesine kaydolarak ekonomi öğrenimi gördü. 1963 yılından itibaren değişik özel sektör firmalarında ticaret müdürlüğü görevlerinde bulunan Hasan F. Güngör’ün bir çocuğu vardır. Almanca ve biraz da Fransızca bilen Güngör, 1991 yılı sonundan bu yana emekli olarak yaşamını sürmekte olduğu Kadıköy’deki evinde “Madur’dan Siebengebirge’ye” adını verdiği tüm yaşamını içeren 9 cilt tutan anılarını yazmıştır. Yayınlanmayan Almanca kitap çevirileri arasında Willy Schickling’in ”Entscheidung in Frankfurt” (Frankfurt Kararı) adlı savaş sonrası yıkılmış, işgal altında ve dünyanın en fakir ülkesi Batı Almanya’-nın yeniden kuruluş hikâyesini anlatan ve Fritz Ulrich Fack’ın “Soziale Markt-Wirtschaft Eine Einführung” (Sosyal Piyasa Ekonomisi) adlı kitapları vardır. Kültür Bakanlığı’nın “Bilgi Toplumu” konulu yarışmasına 300 sayfalık bir çalışması ile katılmış ve mansiyon kazanmıştır. Ayrıca Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın “Gelişme Sürecinde Türk Sanayinin Dışa Açılması” konulu yarışmasında 300 sayfalık bir başka çalışması ile yine mansiyon kazanmıştır.

Yazarın Kitapları