Feridun M. Emecen

Giresun-Bulancak’da doğdu. 1979’da İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1981’de Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’ne Asistan olarak girdi. 1985’de doktorasını tamamladı. 1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989’da Doçent, 1995’de de aynı Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. Halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Basılmış kitaplarından bazıları şunlardır: -XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara l989. -Osmanlılar’da Divan-Bürokrasi-Ahkâm: II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, İstanbul l994 (İ. Şahin ile birlikte). -Unutulmuş Bir Cemaat: Manisa Yahudileri, İstanbul 1997. -İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 2001 -İstanbul’un Uzun Dört Yılı 1785-1789, Taylesanizade Hafız Abdullah Efendi Tarihi, İstanbul 2003. -İstanbul’un Fethi Olayı ve Meseleleri, İstanbul 2003. -Doğu Karadeniz'de İki Kıyı Kasabasının Tarihi Bulancak-Piraziz, İstanbul 2005. -Tarih İçinde Manisa, Manisa 2007 -Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, İstanbul 2009.

Yazarın Kitapları