Ali Mesut Birinci

1967 yılında Akçaabat'ta doğdu. İlkokulu Osmanbaba İlkokulu'nda, ortaokulu Akçaabat Ortaokulu'nda ve Liseyi Akçaabat Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümüne girdi. 1987 yılında mezun olup kısa bir süre Tarih Öğretmenliği yaptıktan sonra 1988 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi'nde göreve başladı. Bu esnada İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında "Galata Şeriye Mahkemesi Sicillerindeki Ferman, Berat ve Buyurulduların Değerlendirilmesi" adlı teziyle Yüksek Lisansı tamamladı. Katkıda bulunduğu çalışmalardan bazıları şunlardır: 1-(1834)Trabzon Nüfus Kütüğü, İstanbul, 2009, Düzey Matbaacılık, 2-Arşiv Belgelerine Göre Trabzon’da Ermeni Faaliyetleri, Trabzon, 2006, Trabzon Belediyesi Yayınları. 3-Osmanli Belgelerinde Kâğıthane, İstanbul 2007, Kâğıthane Belediyesi Yayınları. 4-Osmanlı Belgelerinde Trabzon, 2008, Trabzon Belediyesi Yayınları, 5-Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922) Ankara: Başba-kanlık Basımevi, 2003- (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı: yayın nu: 61) 6-Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz ilişkileri (1845-1890) I. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2004. - XIX, (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın nu. 67) 7- Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz ilişkileri (1891-1893) II. – Ankara, Başbakanlık Basımevi, 2004.

Yazarın Kitapları