Ahmet Hilmi İmamoğlu

22.06.1946 Yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1964 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1968’de bitirdi. Aynı yıl Trabzon İmam-Hatip Lisesi’ne Edebiyat Öğretmeni olarak atandı 1976 yılına kadar bu okulda hem öğretmen ve hem idareci olarak çalıştı. Askerlik görevinden sonra 1976’da atandığı Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü’nün, 1980’de müdürlük görevini üstlenerek bu görevi 1981 Ağustos’una kadar sürdürdü. Aynı yıl, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitim ve öğretimlerini yürütmek üzere, öğretmen olarak Batı Almanya’ya gönderildi ve 1987 yılına kadar bu görevde kaldı. 1987 yılının Ağustos ayında tekrar Türkiye’ye dönen İmamoğlu KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi’nde göreve başladı. Hazırladığı “Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidi’nin Sözlüğü” konulu çalışmasıyla Temmuz 1993’de Doktor unvanı aldı. 1998 yılında KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atandı. 31.05.2008’de vefat eden İmamoğlu, evli ve 5 çocuk babası olup orta derecede Almanca, İngilizce ve Farsça biliyordu. Eserleri: Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî’nin Sözlüğü (Basılmamış Doktora Tezi) Erzurum 1993. Muğlalı Şâhidî İbrahim Dede, Tuhfe-î Şâhidî - Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla 2005. Trabzon’lu Divan Şâiri Figâni, Geçmişten Geleceğe Trabzon Ulusal Sempozyumu, 23-25 Ekim 1991. Mevlâna ve Mesnevi, Uzun Sokak Dergisi, Ocak 1990, Sayı:7. Lütfiye-i Vehbi, Türk Edebiyatı, S.264, Ocak 1996, s.33-36. Kanuni’nin Edebi Kişiliği, Kanuni Sultan Süleyman Paneli (4 Şubat 1995 Trabzon), Bildiriler, Trabzon Eylül 1995, s. 31-39.

Yazarın Kitapları