Mustafa Zeki Çıraklı

Eleştirmen, çevirmen ve akademis-yendir. Çıraklı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden lisans (1998); Atatürk Üniversitesi’nden “T.S. Eliot’ın Oyunlarında Metafizik Gerçeklik” adlı teziyle yüksek lisans (2001), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden “Golding’in Yapıtlarında Anlatı Stratejileri ve Anlam” başlıklı teziyle doktora derecelerini aldı (2010). Avrupa Naratoloji Birliği (ENN) üyesi olan yazar, Hamburg Üniversitesi Anlatıbilim Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2009). Doktora tezi Narrative Strategies and Meaning adıyla Almanya’da yayımlandı ve bu eser 2010 yılında ENN yayın listesinde yer buldu. Paul de Man’ın Okuma Alegorileri: Rousseau, Nietzsche, Rilke ve Proust’ta Figürel Dil adlı başyapıtının (2009) ve A. N. Wilson’un önemli biyografik incelemesi Aşık Dante’nin (2013) çevirmeni olan Çıraklı, Dortmund Üniversitesi’nde 2014 yılı bahar döneminde “Latecomers: (Post)Modern American and Turkish Fiction” adlı seçmeli bir ders verdi. Yazar, 2005’te Varlık dergisinde başladığı modern Türk ve Batı edebiyatı, edebiyat kuramı ve anlatıbilim eksenli eleştiri yazılarına çeşitli edebiyat dergilerinde devam etti. Ayrıca, alan dışında Siyaset (2012) adında ortak bir kitap çevirisi ile Eski Defterler (2014) adlı bir şiir kitabı yayımlandı. Anlatıbilim: Kuramsal Okumalar (2015)’ın yazarı olan Çıraklı, halen Karadeniz Teknik Üniver-sitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi ve İngiliz Edebiyatı Lisansüstü program koordinatörüdür.

Yazarın Kitapları