Nedim İpek

16.9.1958 tarihinde Karacadağ’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Tunceli Pertek Lisesi’ne Tarih Öğretmeni olarak atandı. 1987- 1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimini tamamladı. Araştırmalarını Türk nüfus hareketleri üzerine yoğunlaştırmış olan İpek’in Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri ve Mübadele ve Samsun isminde yayımlanmış iki kitabı ve otuzun üzerinde makalesi bulunmaktadır. Halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde profesör olarak görev yapan Nedim İpek evli ve iki çocuk babasıdır

Yazarın Kitapları