Mehmet Bilgin

1955 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan yazar, A.Ü. D.T.C.F Kütüphanecilik bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra tekrar Sürmene’ye dönerek uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Bu sırada bölgenin tarihine ve kültürel değerlerine ilgi duydu. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde uzun süren araştırmalar yaptı. 1990 yılında Sürmene Tarihi adlı kitabını hazırladı. Sürmene Belediyesi tarafından yayınlanan kitap sadece Sürmene’nin değil Doğu Karadeniz Bölgesi tarihine kaynak olabilecek bir eserdir. Karadeniz tarihi ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olan Mehmet Bilgin 1991’de Madur Dağı Savaşı adlı ikinci kitabını yayınladı.2. baskısı Trabzon Valiliği tarafından 2000 yılında yapılan bu kitapta 1. Dünya Savaşı sırasında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ruslarla olan savaşlar ve 1916 yılının Haziran-Temmuz aylarında Türk Ordusu’nun Bayburt-Of-Sürmene üçgeninde cereyan eden Madur Dağı Harekâtı ele alınmıştır. Doğu Karadeniz-Tarih, Kültür, İnsan adlı üçüncü kitabında Doğu Karadeniz Bölgesinin etnik tarihi ile ilgili detaylı bir araştırma yapmış ve konuyu farklı bir bakış açısı ile ele almıştır. Bölgenin Türkleşmesinin, Osmanlı hâkimiyetinden birkaç asır önce gerçekleştiğini, Osmanlı belgeleri ve batılı araştırmacıların eserlerine göre ortaya koyan bu kitabın 2 baskısı da Trabzon’da Serander yayınları tarafından yayınlanmıştır. 1988’den beri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Topkapı Sarayı ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde araştırmalarını sürdüren Mehmet Bilgin Samsun, Giresun ve Trabzon’da düzenlenen çeşitli sempozyumlarda bölge tarihi ile ilgili bildiriler sunmuştur. Yazarın pek çok kitap ve dergilerde bölge ile ilgili araştırma yazıları yayınlanmaktadır.”Arap Kaymakam’lıktan Türk Başbakan’lığa” adlı biyografi çalışması TRT televizyonlarında bir bölüm halinde yayınlanmıştır. Bu çalışmalarından ötürü çeşitli plaketler alan Mehmet Bilgin 2002 yılında Ziya Gökalp Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı’na layık görülmüştür. 1990 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan yazar evli ve bir çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları