Orhan Türkdoğan

1926 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji bölümünden mezun oldu.1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu.1959 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji asistanlığına atandı.1962 yılında Doktor,1967 yılında Doçent ve 1971 yılında da Profesörlük unvanını aldı. Türkdoğan, 1962-64 yıllarında ABD'nin Nebraska ve Missouri Üniver-sitelerinde “Yenliğin Yayılması”,”Sağlık-Hastalık Sistemi” (Medical Sociology) ve “Etnik Gruplar” üzerindeki araştırmalarını sürdürdü. 1971 yılında, Alman Devletinin davetlisi olarak, Hohenheim Üniversite-si'nde birinci kuşak Türk işçileri üzerinde araştırmalarını yürüttü. Yine,1980'de Alman Devleti’nin isteği üzerine, aynı Üniversitede ikinci kuşak Türk işçilerinin toplumsal uyumsuzluk ve kültürel entegrasyon gibi temel sorunlarını incelmemiştir. 1980 yılında terör ve şiddet olayları ile ilgili olarak, kaynak araştırmaları için St. Andrews/ İskoçya Üniversitesi’nde görev almış ve yerel terör örgütlerinin stratejilerini inceleyerek, ülkemiz terör ve şiddet olaylarının sosyal ve antropolojik yönleriyle olan bağlantılı bir araştırma yürütmüştür. 1985-1995 yıllarında,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kuruluşu ve oluşumunda on yıl süreyle görev yapmış, 1995-2004 döneminde, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi’nde çalışarak bu Enstitüden emekli olmuştur… Türkdoğan, 1959 yılından itibaren ülkemizde yaşayan Rus kökenli Molokonlar, Estonlar, Kozaklar, Polonezler, Süryaniler gibi dış etnik gruplar yanında, yerel Kürt ve Zaza halkları üzerindeki saha araştır-malarını da sürdürmüş ve ilk kez ülkemizde yaşayan tüm yerli-yabancı etnik grupların sosyal varlık alanlarını 1995 yılında Etnik Sosyoloji adı altında yayınlamıştır.Ayrıca, 17 il ve 45 ocakta yaşayan Alevi-Bektaşi grupları ile Doğu-Güneydoğu yörelerinde egemen olan 21 kadar kabile ve aşiret kuruluşlarını da yine aralarında yaşayarak,1995 ve 1997 yıllarında yayınlamıştır. 2008 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi onur ödülüne layık görülen Orhan Türkdoğan’ın yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Alevi-Bektaşi Kimliği; Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler; Bilimsel Araştırma Metodolojisi; Etnik Sosyoloji; Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı; Türk Sanayi Toplumu; Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi; Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler.  

Yazarın Kitapları