A. Mevhibe Coşar

Of- Trabzon doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü derece ile bitirdi. Bir yıl bir özel öğretim kurumunda öğretmenlik yaptıktan sonra mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İstanbul üniversitesinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Üç Çay Risalesi doçentlik başvurusu için hazırladığı takdim kitabı olan Coşar’ın, Yeni Türk dili alanında yazılmış çeşitli makaleleri yanı sıra Trabzon merkezli çalışmaları da mevcuttur. Halen KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Kitapları