Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler

İbrahim Tellioğlu

dogu karadenizde turkler

Tarih öncesi dönemlerden itibaren iskana açılmış olan Doğu Karadeniz Bölgesine, bu dönemden Osmanlı hakimiyetine kadar çok sayıda ve çeşitli toplulukların yerleşmiş olduğu bilinmektedir. Bu toplulukların içinde en önemlisi kuşkusuz Türklerdir. Bölgeye, Kimmer ve İskit göçleriyle başlayan ve Oğuz iskanı ile son bulan Türk yerleşmesi, batılı kaynakların yanında doğu kaynaklarının da incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardan yararlanarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İbrahim Tellioğlu tarafından yorucu ve titiz bir doktora çalışması sonunda ortaya çıkan kitap, tarihin bu puslu döneminin üzerindeki sisi büyük ölçüde ortadan kaldıran bir çalışmadır. Kitabın en önemli özelliği; bu coğrafyaya ilişkin batıda yapılmış çalışmaların yanı sıra ilk kez Gürcü, Rus ve Arap kaynaklarının da titiz ve eleştirel bir yöntemle incelenmiş olmasıdır. Kitap; kapsamlı bir Kaynak ve Araştırmalar bölümüyle yapılan eleştirel bir girişten sonra üç bölümden sonra İlk Türk Yerleşmesi Döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi, Moğol İstilasına Kadar Bölgede Türk Varlığı ve Osmanlı Hakimiyetinin Kuruluşu Devrinde Doğu Karadeniz Bölgesinde Türkler adlı bölümlerden oluşmaktadır. Özellikle birinci bölümde incelenen ve değerlendirilen Türk veya Türklerle Akrabalığı Sözkonusu Olan topluluklardan Kimmerler, İskitler, Bunturkiler, Kıpçaklar, Halaçlar, Afşarlar ve Yazgurlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş olması, bölgeye ilişkin tarihi kendi emelleri doğrultusunda biçimlendirmek isteyen yabancı araştırmacılara verilmiş bilimsel yanıtlar içermesi açısından son derec e anlamlı ve önemli bir çalışmadır.

Satın Al