et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t- Tarikati’l- Mevleviyye

Ali Üremiş & Veysel Usta

359665_2

Tarihin her döneminde abideleri, bayındırlık eserleri, eğitim ve kültür kurumları ile ülkemizin önemli ilim merkezlerinden biri olmak özelliğini koruyan şehrimiz Trabzon’dan pek çok kültür adamı yetişmiştir. Ahmet Dede de bunlar arasında önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Onun et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t- Tarikati’l- Mevleviyye adlı Arapça te’lifi ile Şeyh Galib’in buna “ta’lîk” olarak aynı dilde yazmış olduğu es-Sohbetü’s-Safiye’sinin de tasavvuf yazınında, özellikle Mevlevilikte önemli ve ayrı bir yeri bulunmaktadır.

Satın Al